Füzesgyarmat Önkormányzata támogatja a helyi vállalkozások munkahelyteremtési törekvéseit

Füzesgyarmat Önkormányzata nemrég pályázatot hirdetett a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására. A pályázat célja: a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások útján Füzesgyarmat város közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági helyzetének javítását. Ennek érdekében Füzesgyarmat Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) új munkahelyek létesítését célozva, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani ezen vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük elindítási vagy működtetési költségeinek csökkentéséhez.

Füzesgyarmat

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozásátA pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000 Ft, mely európai uniós támogatást nem tartalmaz. A támogatásban részesített pályázó nevét / megnevezését, a beruházás helyét és a megítélt támogatás összegét a döntést követően Füzesgyarmat város honlapján a pályázó külön hozzájárulása nélkül - haladéktalanul közzé teszi.

A Bere Károly polgármester és Dr. Makai Sándor jegyző által kiírt pályázatról Füzesgyarmat Város Önkormányzatánál kérhető bővebb tájékoztatás!

 

-kt-